Privacyrichtlijnen


Persoonsgegevens die wij verwerken

M Chauffeur Services verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-Mailadres
 • Locatiegegevens


Waarom wij gegevens nodig hebben

M Chauffeur Services verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij u af te leveren
 • M Chauffeur Services verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Indien wettelijk verplicht, verwerken wij ook persoonsgegevens voor bijvoorbeeld onze belastingaangifte


Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

M Chauffeur Services zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Voor door uzelf verstrekte gegevens 3 jaar of langer indien de dienstverlening dit vereist.
 • Voor informatie over surfgedrag, verzamelt door cookies, 1 jaar.


Delen met anderen

M Chauffeur Services verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. M Chauffeur Services blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


In kaart brengen websitebezoek

M Chauffeur Services gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Uw rechten betreffende gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mchauffeurservices.nl
 • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy
 • M Chauffeur Services zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren


Beveiliging

M Chauffeur Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mchauffeurservices.nl

 • M Chauffeur Services heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Periodiek wijzigende wachtwoorden op alle gegevensdragers
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk
 • Verplichting om eventuele datalekken te melden bij AP (Autoriteit Persoonsgegevens)


Wijzigingen in deze privacyrichtlijnen

Wij kunnen deze privacyrichtlijnen van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze hebt afgegeven.

Het is aan te raden deze privacyrichtlijnen geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.